BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

Minden, amit a technikumról tudni kell

A szakképzés rendszerében a 2020-2021-es tanévben jelentős átalakulás történik. A szakképzési rendszer átalakulása azokat érinti, akik 2020 szeptemberétől kezdik meg tanulmányaikat a szakképzésben. A korábbi OKJ-t (Országos Képzési Jegyzék) felváltja a Szakmajegyzék, mely az iskolarendszerben elsajátítható 174 alapszakmát tartalmazza. A Szakmajegyzékben megtaláljuk a Bethlenben induló Pénzügyi és számviteli ügyintéző és Logisztikai technikus szakmákat is. Az ötéves technikumban a közismeretei tárgyakból a tanulók ugyanazt a tananyagtartalmat ugyanolyan óraszámban sajátítják el, mint a gimnáziumban tanulók, ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgával zárul a képzés. A szakmai vizsga jelenti majd az 5. érettségi tantárgyat, melynek eredménye beleszámít az érettségi eredményébe.

kislany nyelvet tanulA nyelvi előkészítő osztályokban a nyelvi képzés kiemelt szerepet kap. Az első évfolyamon heti 18 órában tanulják a tanulók az idegen nyelvet, a szakmai alapozás a következő évtől kezdődik. A képzés ebben a típusú összesen osztályban 6 évig tart. Az érettségi és a szakmai vizsga mellett cél a B2 típusú középfokú nyelvvizsga.

tabla test

A 9. és 10. évfolyam az alapozásról szól. Az első két évben ágazati alapismereteket tanulnak a tanulók, melyet 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárnak. Az alapvizsga a munkavégzéshez szükséges alaptudást és kompetenciát méri. Az alapvizsga a feltétele a duális oktatásba való belépésnek, eredménye beleszámít a szakmai vizsga eredményébe.

gondolkodo emberek

A duális képzés a szakképző intézményben történő oktatás, illetve vállalatoknál, cégeknél megvalósuló gyakorlati oktatás kombinált formája. A szakmai képzést biztosító cégeknél a tanuló betekintés nyer a szakmai életbe, szakmai gyakorlatot szerez, így versenyképes tudással lép az érettségi vizsga után a munkaerő-piacra.

penzermek tornyokban

Újdonságot jelent az, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók ösztöndíjat kapnak. Az ösztöndíj mértéke a tanuló tanulmányi eredményétől függ. Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összege, az ösztöndíj havi összege ennek százalékában kerül meghatározásra. Az idei tanévben a technikum 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint összegű ösztöndíjat kap, melynek összege a 11. évfolyamtól a tanulmányi eredmény függvényében növekszik. A duális képzésben az ösztöndíjat munkabér váltja fel.

 

erettsegizok

A szeptemberben 9. évfolyamot kezdő tanulóink 5 év alatt érettségi vizsgát tesznek és technikusi szakképzettséget szereznek. Az érettségi vizsgát két részletben, 12. év végén matematika, magyar nyelv és irodalom és történelem tárgyakból, 13. év végén pedig idegen nyelvből és szakmai tantárgyakból teszik le a tanulók. Szakmai tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, ezért a technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén.

www.ikk.hu

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:szakkepzes-40-strategia&catid=10:hirek&Itemid=166