Pedagógiai program (2019)

"A XXI. századba lépve iskolánknak új kihívásokkal kell szembenéznie. A jövő generációt nevelő intézményünknek világos alapelveket kell megfogalmaznia a tanulók és szüleik, a nevelőtestület, az iskola partnerei számára.

Közvetítjük:
- az alapvető, tudományos ismereteket (ügyelve a humán és reál területek arányára),
- erkölcsi-etikai értékeket,
- helyes magatartási, viselkedési normákat,
- az igazi emberi értékek felismerését és fontosságát a mai elanyagiasodó világban.

Fontosnak tartjuk, hogy követelményeinket a demokrácia értékei hassák át; hogy azok a közös nemzeti értékeket szolgálják, ugyanakkor támaszkodjunk az európai, humanista hagyományokra, erősítsük Európához tartozásunkat.

Fejlesztjük diákjaink:
- gondolkodását, hogy értelmes, kritikus, kreatív legyen,
- kommunikációs képességét,
- folyamatos igényét a tanulásra,
- döntési képességét,
- érdeklődését a világ dolgai iránt,
- egészséges életmódra törekvését,
- kulturált környezetre és annak megóvására való igényét,
- akaraterejét,
- önismeretét, önfegyelmét."

 
 
Powered by Phoca Download