Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsgáról

A szóbeli meghallgatásra az alábbi időpontokban kerül sor: 2024. március 4-5-6 és március 11. A pontos időpontról az iskolánk honlapján tájékoztatjuk az érintetteket oktatási azonosítójuk megadásával legkésőbb február 26-án.

A szóbeli beszélgetésre a tanuló hozza magával a magyar irodalom és/vagy magyar nyelv, továbbá a matematika füzetét, valamint ellenőrző könyvét vagy e-napló kivonatát.

A szóbeli felvételi a tanuló bemutatkozásával kezdődik, majd a bizottság rövid beszélgetést folytat a jelentkezővel, melynek célja az általános tájékozottság felmérése. A nyelvi előkészítő osztályokba jelentkező tanulókkal a szóbeli felvételi vizsgán rövid, irányított beszélgetést folytatunk.

Szóbeli témakörök a nyelvi előkészítő osztályba jelentkező tanulóknak:

1. Család
2. Étkezés
3. Iskola
4. Napi rutin
5. Otthon
6. Öltözködés
7. Szabadidő
8. Utazás
9. Közlekedés
10. Ünnepek
11. Állatok

Nem hívjuk be szóbeli meghallgatásra azt a jelentkezőt, aki a központi írásbeli felvételi vizsgán matematikából és/vagy magyar nyelvből nem érte el az 5 pontot.